angelskiogyn (Надя Димитрова) 11 януари 2017 г., 20:52  

Петър и Мария 

124 0 0

Петър седеше на фотьойла с пура в ръка. Мария седеше пред огледалото и си решеше косата. Тя се обърна, стана от стола и отиде до гардероба да си избере рокля за първата си среща. Отново седна огледа се хубаво в огледалото,  но не откри нищо което да я притесни. Мария стана, отиде в банята, отвори шкафчето и взе едно шишенце с хапчета и отиде в кухнята за чаша вода. Майка и беше, когато я видя да държи шишенцето с приспивателните я попита. 

- Мария защо си взела тези хапчета

- аз.... в депресия съм. 

Някой звънна на звънеца. Поля отиде да провери кой звъни в този час. Тя отвори вратата, погледна нагоре и забеляза един висок мъж, това бе приятелят на Мария. Той се наведе и и каза на ухо 

- хубава си - тя се изчерви и пусна Петър вътре в къщата. Поля отиде в кухнята, взе един стол, качи се на него, отвори шкафа и взе една кутия с бонбони. Когато майка и видя това, я помоли да ги върне обратно на мястото им. Поля попита майка си дали може да даде нещо за пиене на Петър, докато чака Мария. Мина час откакто Петър чакаше Мария. Петър стана готов да си тръгне,  но Поля го спря и прегърна, той също я прегърна. Мария се появи в прелестна червена рокля, когато Петър я видя сърцето му се разтуптя. Приближи се до нея, подаде и ръка да слезе по последните пет стъпала, той я прегърна, казвайки и. 

- Знаеш ли колко много си красива, всеки би убил за да те има. 

С нежност Мария го докосна по лицето, надигна се и го целуна с страст. Минаха няколко минути и те се усетиха, обърнаха се и помахаха за чао на Анна и Полина. Петър отвори вратата на колата и Мария влезе вътре, той също влезе и запали колата.Потеглиха към Пампорово. 

 

20:00 вечерта

 

Мария беше в прегръдките на Петър, заедно гледаха и брояха звездите. Двамата заспаха и се събудиха на една поляна осеяна с цветя. Пред тях стоеше един ангел. Ангелът се приближи до Петър и му каза. 

– Събуди се – той се събуди и първото, което видя беше лицето на Мария. 

 

На следващия ден

 

В хижата бе топло, а Мария все още спеше на пухкавия килим. Единственото нещо,  което светеше в хижата бе огънят в камината. Петър бе станал рано и бе отишъл до Смолян да напазарува за закуска. В девет и половина сутринта в кухнята вече миришеше на бъркани яйца и пържен бекон. Петър извади и останалите покупки, също така извади и кутията с цигари. Извади си една цигара с кибритена клечка и излезе навън да пуши. 

 

5 Минути по - късно

 

Мария тъкмо се бе събудила и се бе облякла,  отиде в кухнята за кафе. Когато Мария влезе в кухнята, забеляза отрупаната маса с продукти за закуска. На масата имаше: масло, сладко от ягоди, прясно мляко,  корнфлейкс и бяло вино. На масата Мария забеляза една бележка,  взе я и прочете. Беше учудена от бележката, седна на стола, сгъна бележката на две, после на три, четири. Стана от стола и излезе навън. Забелязва Петър,  който пуши цигара, той и прави място да седне, но тя отказва. Обръща се към него с строго изражение и го пита за бележката. Той се навежда и изважда изпод пейката една червена роза. 

 

13:00 На обяд

 

Мария се беше съблякла и легнала. Петър влезе в спалнята, той също се съблече, но не легна,  а отиде до прозореца. Мария стана от леглото,  приближи се до него и го прегърна. Той хвана ръцете й, обърна се към нея и я целуна по устните, погали косата й, вдигна я на ръце и я пренесе на спалнята. Тя бе готова да каже нещо,  но той сложи пръст на устните и. Петър и подаде копринения халат и й даде да го облече. От лаптопа той пусна песента Hero на Enrique. Двамата затанцуваха прегърнати, когато песента свърши, той я попита

- Ще танцуваш ли отново с мен 

- да. 

Двамата се прегърнаха и затанцуваха,  все едно танцуват на собствената си сватба. Танцуваха безспирно, той пусна друга песен и затанцуваха валс. Прегърна я, погали я по косата и се наведе да я целуне. Тя се остави да бъде целуната. Свали ръце от нея и развърза халата, съблече го и я целуна по ухото. Двамата легнаха и заспаха прегърнати, а за тях предстоеше нещо невероятно. Петър се събуди и откри, че е сам на леглото и в стаята. Съзря един силует, който изчезна бързо. Стана и побягна след него. Спъна се в нещо, когато цъкна лампата, видя,  че всичко е разхвърляно, дивана беше скъсан и Петър извика с пълен глас

- Марияя - но тя не се появи. 

Излезе навън да пуши и забелязва Мария да бяга към него ранена. Изтичва към нея, хваща я преди да се строполи на земята. Вдига я на ръце и я завежда в хижата. Мария не беше будна. Той я положи върху леглото и свали окървавените и дрехи. Петър напълва един леген с студена вода, взима кърпа, потапя я във водата, изстисква я и слага на челото. Завива я и излиза от стаята. Отиде в кухнята и счупи две чаши. Клекна и заплака. Някой почука, но той не отиде да отвори,  а продължи да стои клекнал, чукането по вратата продължи, но той така и не стана да отвори. Полицаите видяха, че никой не отваря и си тръгнаха. Петър стана, погледна през прозореца и видя двама униформени да си говорят. Излиза навън, отива до тях и ги попита. 

- Кой търсите?

- Петър и Мария

- аз съм Петър, а тя Мария е ране. . .  на лежи в спалнята – започна да се чеши, обръща се и вижда хижата в пламъци. Пада на колене. Един от полицаите набира пожарната. 

- Освен вашата приятелка, кой друг е в къщата? 

- Защо ми я отне - обърна се и видя пожарната да идва. Пожарникарите се приближиха до Петър. 

- Има ли някой в хижата? - Петър не можеше да говори, сълзите му се стичаха по лицето,  беше изгубил своята първа любов - Мария. Някой му подаде носна кърпичка, той я взе и избърса сълзите си. 

- Тя Мария приятелката ми е вътре - когато,  вижда един пожарникар да носи някакво тяло, той изтичва към него и разпознава Мария, но лицето и бе обезобразено. Прегърна я и целуна. 

 

20:00 Вечерта

В болницата

 

Мария лежеше на болничното легло с превързано лице, а той Петър седеше до нея,  вече бе заспал. Една медицинска сестра,  влезе да провери какво е състоянието и. Видя, че той спи и го побутна

- господине, събудете се,  ехо господине

- Мария - Петър отвори очи и видя сестрата

- Заспали сте, елате с мен 

Петър вървеше зад сестрата, стана му лошо, започна да му се вие свят и припадна, сестрата се обърна и извика първа помощ. Дойдоха, няколко човека, един лекар клекна до него и му провери пулса

- Веднага го подгответе за операция. 

 

 

 

 

 

 

 

© Надя Димитрова Всички права запазени

Коментари:

Моля, влезте с профила си, за да може да коментирате и гласувате.

© 2003-2018, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.