Dec 30, 2020, 5:19 PM

Токата и фуга в Ла минор 

Audio reads » Reading - prose
2556 1 2
00:00
25:47

© Мильо Велчев All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Повече от силно! Без думи! Продължвай да твориш и да ни радваш!
  • “Благодаря за топлината“, казва твоята героиня, Мильо, а аз ти казвам Благодаря за тишината!- след такъв прочит , освен да се мълчи, друго не остава!
    Благодаря!
Random works
: ??:??