fredito
127 results
  85 
  58 
  65 
  103 
  139 
  128 
  149 
  516  18 
  165 
  126 
  276 
  327 
  317  11 
  310 
  333 
  321 
  266 
  317 
  336 
  274 
  294 
  328  11 
  338 
  283 
  570 
  288 
  296 
  277 
  338 
  345 
  262 
  241 
  217 
  299 
  340 
  324 
  277 
  607  17 
Усещам любовта дори и когато просто си мълча.
Когато ми се говори за любов,
захапвам устни и в дълги паузи мълча.
Както често казвам, бавно...
липсват ми думи сътворени за любов!
  204 
  387  12 
Random works
: ??:??