fredito
114 results
  144  10 
  172 
  166 
  140 
  192 
  210 
  164 
  189 
  213  11 
  192 
  155 
  417 
  168 
  188 
  182 
  220 
  241 
  134 
  144 
  120 
  206 
  231 
  211 
  177 
  438  19 
Усещам любовта дори и когато просто си мълча.
Когато ми се говори за любов,
захапвам устни и в дълги паузи мълча.
Както често казвам, бавно...
липсват ми думи сътворени за любов!
  125 
  271  14 
  273 
  328 
  301 
  429  10  15 
  290 
  513  10  12 
  1019  10  22 
  512  14 
  365 
  466 
  736  10 
  530 
  1133  11  11 
Random works
: ??:??