jubi
33 results
You, gave me life, filled with love my heart drifts through the skies.
I will always be thankful.
You, gave your life, filled with hope my heart drifts through the night
I will always love you.
  684 
Скромно демо.
  745 
Това е по-старо демо, което не мога да довърша, тъй като работният файл създава проблеми.
Записано е преди Supernatural, който има една идея по-изчистен звук.
  875 
  959 
И на този запис изгубих работните файлове, но той беше почти завършен.
  1280 
Изгубих работните файлове, така че никога няма да успея да го изчистя/довърша.
  1140 
Използвай слушалки.
  1408 
Сурово, но ново демо. Слушалки.
  1692 
Препоръчително е да се слуша на СЛУШАЛКИ!
  2138 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се слуша на слушалки!
  1781 
  1114 
  1201 
  1485 
  1135 
  1079 
  1159 
  985 
  1098 
Не е пригодено за слушане със слушалки.
  1120 
  1760 
  1062 
  1139 
  1055 
  788 
  842 
  675 
...И само нощем, само нощем
кога и Господ спи, свит в здрача,
си позволявам аз разкоша
във тъмното да си поплача.
Защо ли? Ей така, от нерви, ...
  872 
  761 
I just wan\'t to tell you sorry for being the reason for your disappointments
And I just wan\'t to tell you how much I love, how much I love you
  923 
  1009 
  1089 
  1250 
  1092 
Random works
: ??:??