Maryana
178 results
  22 
  42 
  40 
  64 
  80 
  73 
  77 
  101 
  85 
  98 
  107 
  128 
  197 
  133 
  99 
  113 
  107 
  114 
  96 
  118 
  112 
  87 
  142 
  148 
  167 
  126 
  153 
  184 
  112 
  146 
  130 
  114 
  110 
  137 
  177 
  168 
  130 
  131 
Времето потъна ..
Представи си страхотното усещане да се потопиш в едно със времето, ръка в ръка с него бавно потъваш и потъваш, а край теб минават искрите от въртеливото потъващо усещане!
Усещаш как предмети, мисли, чувства полепват по теб, за да се спасят.
На колене!
Изповядах се тази нощ! ...
  115 
  177 
Random works
: ??:??