Jun 19, 2024, 8:09 AM

般若 ( Ханя) 

Collages » Fiction, Others
130 2 4

The work is not suitable for people under 18 years of age.

© Акеми Йошида All rights reserved.

Ханя -  демон роден от предсмъртните гняв или ревност на млада жена. Според японските вярвания такава неспокойна душа не може да продължи с прераждането си а се зъвръща сред живите под формата на демон. Същестуват три вида ханя-  наманари, чунари и хоннари.  Наманари ханя са най- честана разновидностт на този демон. Легендите ги оприличават на млади, жени с рога. Често похищават бебета или малки деца, подобно на Убуме. Умеят да се движат изключително бързо и създават разнообразни илюзии. Също така са способни да призовават и контролират по - нисщи духове наричани икирьо и да ги използавт  за своите цели. Вярвало се още, че това е най- слабата ханя и лесно може дабъде победена ако тялото, което е обитавала приживе се изгори или изхвърли в течаща вода. Чунари ханя  са избразявани с човешко тяло и глава на демон .Рогата им са по - големи от тези на номенари, също така имат дълги зъби и широки усти.  Пригежават същите способности като по - слабите си роднини, освен това имат определена власт над ветровете и могат да предизвикват вихрушки. Слабото място на тази разновидност са будистките молитви и по- специално церемонията Сегаки, която служи за пречистване на дадено място или цяла област от зли сили.  Третата и най- рядка развовидност на този демон е хоннари ханя. Според вярванията те пригежават тяло на гигантска змия и умеят да плюят огън. Няма известен начин за борба с тях. Съществуват много легенди свързани с ханя, като някои от тях са преработени в пиеси но, които се играят и в съвремието.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??