Mar 31, 2018, 9:43 PM

Пиета 

394 2 1

© Ангри Диабла All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • FeelFeel (Feel Feel)
    "Умния излиза от ситуация, в която мъдрия никога не би попаднал" казва народната мъдрост, обаче казва и още ако ти е писано да се "обесиш" няма да се "удавиш". Според мен важното е да обичаш! При обичането няма счетоводство! Харесах ! Боже пази всички нас от грях!

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.