May 17, 2019, 3:52 PM

Blues Strate Guitar 

138 1 2

© Jordan Stefanov All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • jordan1 (Jordan Stefanov)
    Ена, истината за композицията е, че е "специално предназначена"...За един виртуален танц, за който не успях да отпратя покана. Радвам се, че Bи импонира.
  • Ена (Елена Гоцева)
    Хареса ми! Близко е до водолейската ми същност
    Наслаждавам се на max

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.