Apr 23, 2018, 10:36 AM

Broken Heart 

805 2 1

© Балградон кСул All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • DevilAgony (Балградон кСул)
    Благодаря. Реших да не навлизам много навътре със драмата и да го оставя по „изчистено”, нарочно да се усеща някак недообработено. И тъй като този етюд си е достатъчно клиширан не видях просто смисъл да акцентирам изцяло и единствено върху него. Надеждата, винаги трябва да я има след като сърцето бъде разбито. : )

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.