Oct 16, 2020, 9:05 AM

Drawing paths and pain 

Music
117 3 5
00:00
01:43

© Йоана All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Ще се радвам поставилият оценка 2 (Има още какво да се желае) да сподели критиката си с думи!
  • Много благодаря за споделеното!
  • Чисто като слънчево, пролетно утро, даже виждам росата по цветята😊
  • Благодаря! Надявам се!
  • И втората ти музикална композиция ми хареса, Йоана. В известен смисъл тя е по-пълноводна от първата. А това означава, че си на верен път в музикалното изкуство. Поздравление!
Random works
: ??:??