Jun 23, 2020, 11:04 AM

Dream Voices 

Music » Electronic, Instrumental
1566 1 4
00:00
04:57

© Aladin All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря!
  • Използвал съм и VST, но в други произведения. Не ги обичам(vst), но понякога се налага!
  • Това е само Korg M-50
  • Не си падам по музикалното инженерство. Но добре подреждаш фрагментите от VST постиженията.
Random works
: ??:??