Oct 14, 2020, 9:24 AM

Instead of seeing 

Music
95 2 2
00:00
01:58

© Йоана All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря!
  • Поздравление за музикалната ти композиция, Йоана! Много ми хареса този твой първи музикален опит. Той потвърждава, че дарбите са винаги нещо по-широко от полето на първоначалната си изява - в твоя случай полето на поезията. Ще очаквам и нови твои прелестни композиции.
Random works
: ??:??