Jul 5, 2021, 8:15 AM

Един Кварк 

  Photography » Portrait
107 1 7

© Емил Иванов All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Такива неща, Беззз...такова. Виждаш птица, но излъчва емпатия. Усмихва се. Въздухът, водата са нейни!
  • Създава усещане едновременно за безбрежност и спокойствие.
  • Без да съм специалист: Да, ученият Гел Ман използва този израз от роман, за да наименова прогнозираното от него наличие на съставни частици, наречени пак от него"кварки". Тези кварки са съставни частици на на други, определяни дотогава като елементарни частици (неделими, без други съставни части) в съвременната физика. Кварките се "залепват" с нещо като лепило, наречено "глюон". Имат физикални свойства, определяни като "странност", "цветност" и т.н. Просто си помислих, че имаш всичко това предвид, когато си наименовал снимката си...
  • Иринакис, благодаря. Имаш добър полет на фантазия.
  • wireless, помня "Три кварка за мистър Кларк", а по-нататък как беше? , а де?
  • Такива цветове, че всичко е меко. Особено камъните. Добре ми подейства.
  • Ха, ха... а с глюон ли е залепен за скалата? Харесва ми снимката.
Random works
: ??:??