Apr 2, 2020, 2:34 PM

Гиздосия - 2 

Photography
126 0 4

© Хари Марков All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Признателен съм yotovava! Бележката ти е напълно основателна. Така е!

    Не исках да пипам тонално. Това което трябваше да направя е да определя по-адекватна на баланса на бялото температура. То се вижда, че тук бялото с една идея сивее. Ще опитам на следващата.
  • Моделът безспорно е хубав, но времето не е било с теб, получило се е потъване на цветовете, а в лицето е засилено присъствието на циана. Има едно правило за човешката кожа, което е добре и колегите да знаят - процентите на магентата и жълтото трябва да са почти равни, черно почти не бива да присъства, а цианът трябва да се движи между 10-25% от стойността на магентата. Тогава кожата изглежда розова, свежа, когато цианът е в повече - става ЗДРАЧ, вампир един вид
  • Гиздава е, няма спор
  • Много красива мома е чудна премяна!
    Поздравления!
Random works
: ??:??