Jun 7, 2022, 8:49 AM

Глухарче с пеперудени криле 

Photography » Nature, Macro
282 12 18

© Теодора Атанасова All rights reserved.

Най-тъмно е, преди да си отидеш.
Тогава тъмнината няма име.
Повдигам се на пръсти да те видя,
И проумявам колко сме раними.
На прошки се изронва пустотата. ...
  2266  27  38 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??