Feb 28, 2021, 3:39 PM

Изгревът на луната 

Photography » Nature, Landscape
694 3 3

© Leon King All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Да! Благодаря!
  • Избраната сцена е много интересна и с голям потенциал.
    В случая, препоръчвам на автора да следи за балансиране на осветеността в различните участъци на изображението. Това ще даде възможност на гледащия да оцени по-добре качествата на снимката.
  • Супер!
Random works
: ??:??