Feb 11, 2021, 5:06 PM

Капчица 

Photography » Macro
838 1 3

© Иван Гълев All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • И.Г. чисто е направено. Може би имаш и други ракурси на този сюжет.
  • Не знам защо толкова пъти се връщам тук. Може би, това е портрет на сълза. И може би, защото много обичам дърветата. Те се смеят и плачат... Всъщност дърветата са портрети на хора.
  • Интересно.
Random works
: ??:??