Nov 11, 2021, 8:25 PM  

Мимолетно видение 

Photography » Portrait
154 2 5

© Хари Марков All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря ви!
    Така е Безжичен, а уличната фотографията има свои предизвикателства и специфика.
  • Щом е "открадната", значи не е работено с модела, но се е получило. Харесва ми този портрет. Изобщо портретите са сложна работа...
  • Мимолетно видение наистина. По ранните изгреви и късните череши. Много ми харесва!
  • Хубаво се е получило, много плътни цветове
  • Да се гледа на голям екран!
    Красиво - 2 в 1!
Random works
: ??:??