Apr 30, 2022, 5:19 PM

Писмото, което не изпратих 

Photography » Objects
387 1 2

© Молитва All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Бях сто процента сигурна, че ти ще разбереш за какво става дума, Джаки! И да - става дума за тижка раздяла!
  • Прилича ми на раздяла...
    Има почва за размисли. Идейно е!
Random works
: ??:??