Jul 3, 2024, 9:52 PM

Седемте езера 

Photography » Nature, Photo journalism, Landscape
93 2 3

© Плами All rights reserved.

Името на всяко отразява своеобразието на съответното езеро. На най-голяма надморска височина е разположено Сълзата, наречено така заради прозрачността на водите. Следващо по височина е Окото (Сърцето), което е най-дълбокото циркусно езеро в България (37,5 m.) Бъбрека е езерото с най-стръмните брегове от цялата група. Четвъртото езеро е Близнака; то е най-голямото по площ от Седемте. Езерото Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове. Най-плитко е Рибното езеро. Най-ниско разположено е Долното езеро, от което води началото си река Джерман.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??