Oct 2, 2021, 11:22 PM

Трите възрасти 

Photography » Nature, Experiment
93 0 4

© Валери Станимиров All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Експериментът е в съпоставянето на една известна картина и фотографията ми и опитът да се предаде едно и също чувство с различни изразни средства.
  • В какво се състои експериментът?
  • Да, много интересно.
  • Интересна препратка Хубави цветове.
Random works
: ??:??