Jul 12, 2017, 9:25 AM

На Работа 

Pictures » Acrilic paint
756 1 2

© Деляна Черноокова All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Просто понякога изобразявам нещата , които се случват в ежедневието, и внасям социално -психологически контекст.☺
  • Явно ще е трудна печалбата...С устна договорка.
Random works
: ??:??