Oct 16, 2020, 7:30 PM

Портрет 36 

Pictures » Painting, Portrait, Oil paint
59 0 1

© Иван Хаджидимитров All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • И това е много хубаво. Тези портрети ти ги харесвам много повече от планините. Изобразяването на светлината (импресионистите), портретите и Мондриан за мен са най-големия екстремум (екстремум екстреморум) в изобразителното изкуство. И, за кой ли път(принуден съм) ще кажа за буквалистите в сайта (много са) - не сравнявам, защото е смешно, а просто посочвам примери от световната съкровищница..
Random works
: ??:??