May 24, 2019, 3:43 PM

Пресвета Богородица Троеручица 

Pictures » Iconography, Tempera
649 2 6

© Тошко Вачев All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря ти Хари. Приета препоръката. Троеручица, май 2019г. 38 X 45 см.
  • Като ценител, ще би бъде интересно да напишете размерите на вашите произведения в см. По този начин ще се предобие истинска представа за творбата.
    Красота!
  • Благодаря DPP
  • Красива е, с толкова наситени цветове!
  • Благодаря много Катя.
  • Прекрасна е!
Random works
: ??:??