Sep 20, 2018, 7:12 PM

"Светлината – Вълните на Времето". СПК ЮНЕСКО 

  Pictures » Painting, Surrealism, Oil paint
1661 4 6

© Polina Gerdjikova All rights reserved.

"Светлината – Вълните на Времето". Световни паметници на културата на ЮНЕСКО, 90x90 см платно, 110x110 см рамка, авторска картина, маслени бои на платно, България, история, паметници на културата, символизъм.
.....Неолитният вълнообразен символ за светлинно-веществения свят свързва паметници на цивилизацията по българските земи – знак от златното съкровище на Черноморската цивилизация – Варна, Кромлех, Гробницата в Свещари, Античният театър в Пловдив, Червената църква, Златната църква във Велики Преслав, Бачковският манастир, Народното събрание, катедралата Александър Невски.
.....В духовното пространство на България има много религии, които са просто различни езици на Светлината и нейни интерпретации през вековете. С всеки наш преживян ден ние полагаме камък върху камъка, поставен от предците ни и заедно съграждаме Общия храм на българската духовност!
.....В основата на композицията е знак, който в математиката се нарича клотоида, а в семиотиката – спирален орнамент. Завихреният флуид S е знак за най-същностната характеристика на света, в който живеем – от макрокосмоса до микрокосмоса, от гравитационните до квантовите взаимодействия. В съвременните природни науки е прието, че материята съществува в две основни форми: вещество и поле (в частност светлина). От друга страна съвременни изкуствоведи и изследователи са на мнение, че именно тези две форми на Съществуващото неолитните хора са определяли като Великата Майка – Единна, но с две проявления: светлинно и материално. Те са изразявани с два огледално разположени знака S, използвани самостоятелно, свързани като меандър или покриващи цяла повърхност. Тези образи присъстват в много примери от цивилизацията по българските земи – върху ритуални златни и керамични съдове, върху жертвеници на светилища, върху менхири и дори върху традиционните български носии.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Много интересно представено и красиво нарисувано.
  • Не схванах защо Юнеско присъства в заглавието? Ясно е, че са изобразени паметници на Юнеско тук, в България. Нещо като тагове, за по-лесно намиране от търсачките ли? Според мен авторът е добър в стенописа, има усет към архитектурата и математиката, както и към символите.
  • Браво!
  • Много добро!
  • "...различни езици на Светлината"
  • Много ми харесва!
Random works
: ??:??