Nov 22, 2020, 7:25 AM

Вечерно 

Pictures » Watercolor
41 2 2

© Латинка Минкова All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Драга Калина, точно това скам да внуша...и много се радвам, че така го усещаш. Нали може Калина, че имам и внучка с това име хубаво...
  • Латинке, сградите в твоите картини са като хората- всяка си има собствения наклон, цвят, светлини и сенки... Гледам ги, носят ми настроение.
Random works
: ??:??