Aug 26, 2017, 9:32 PM

Hell in heaven 

  Poetry
645 0 2

© Valya Тodorova All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Прав си, така е! Благодаря Велин!
  • Най-лошото, Валя, е, че търсим Дявола някъде, а той е вътре в нас. Ние го създаваме и управляваме. Поздрави за стойностния стих!
Random works
: ??:??