Jan 14, 2021, 5:26 PM

Вселена 

  Poetry
27 0 2

© Мануела Хатипоглу All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Всеки има право на мнение. Има стойност за тези, които изпитват същите емоции Благодаря за посещението, Геновева!
  • Прелива от обич! Някога ме обвиниха за подобно стихче, че нямало стойност, нищо подобно, децата са слънца.
Random works
: ??:??