bochyk
Пускам моите рожби да излетят като птици. Ако са добри, ще летят!
Selected works
10 results
Песента "Малка мома" в по-различен вариант. В добавка песента "Мари моме хубава".
  2449 
  1289 
  3852 
Мой вариант на ст. гр. песен "Не дълбай с длетото тънко" в изпълнение на акордеон.
  2979 
Изпълнение на акордеон
  2385 
Random works
: ??:??