DPP
Selected works
60 results
  580  12  36 
  402  12 
  303  11 
  512  19 
Един часовник с две стрелки...
Нормално вижда ти се, но не би!
Нещо случваше се... може би!
Едната на обратно се върти!
...Нямаше случайност тук. ...
  335 
Random works
: ??:??