Drezov

Никога не те спохожда желание, без да те споходи и силата, с която да го осъществиш !

Selected works

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.