художника

Съдбата често ме завърта, като топче в тото-сфера.

Сутрин ако се събудя, значи съм на далавера.

Selected works
150 results
  1031  10 
  1065  18 
  753  17 
  927  14 
  923  14 
Random works
: ??:??