indri6ence
"Живейте както искате и както можете. Но на всяка цена живейте така, че да трябвате."
Selected works
63 results
  1734 
  1667  13 
  1536  15 
  2042  12 
  1348 
Random works
: ??:??