karina11u
Name Карина Йорданова
"Като светулки в днешната тъмница..през локвите, през уличната кал..върви една тинейджърка - кралица,прегърнала тинейджърския крал"
Selected works
29 results
  2527  15  23 
  2245  30 
  2100  22 
  2321  17 
  1541  16 
Random works
: ??:??