karina11u

Name Карина Йорданова
"Като светулки в днешната тъмница..през локвите, през уличната кал..върви една тинейджърка - кралица,прегърнала тинейджърския крал"

Selected works

More works  »

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.