krasilom

Name Красимир Христов
Любител без всякакви претенции, който снима за удоволствие с евтино фотоапаратче и споделя сниманото с желаещите да го разгледат...

Selected works

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.