lizard_queen
„Надеждата е нещо добро, може би най-доброто от всичко на света. А нищо добро не умира! Въпросът е дали да се вкопчиш в живота или в смъртта.“
Selected works
15 results
  801 
  811 
  760 
  564 
Стоиш на самия край на пропастта.
Мислите нахлуват в съзнанието.
Питаш се: Има ли смисъл?
Мечтаеш за нещо отдавна изгубено.
Чакаш го, а то се е изплъзнало. ...
  855 
Random works
: ??:??