mementomorii

"Само изкуството може да ни спаси да не умрем от реалност". Фридрих Ницше

Selected works
42 results
  1150  10 
  1163 
  303  10 
  1100 
  872 
Random works
: ??:??