mementomorii

"Само изкуството може да ни спаси да не умрем от реалност". Фридрих Ницше

Selected works
49 results
  1351  10 
  256 
  1310 
  466  10 
  110 
Random works
: ??:??