Рико
Name Христо БЕЗМЪЛВЕН
Стихът - картина, картината говори. Аз съм БЕЗМЪЛВЕН.
Selected works
400 results
  2762  13 
  1775  17 
  1453 
  1463  22 
  797 
Random works
: ??:??