zmeYpc

Прямо застани, погледни ме в очите и сбогом кажи, сбогом кажи

Прямо застани, на румб от причините защо ни отнесе

Вчера започва от утре, утре започва от днес, започва от днес

А проблемът е винаги изглежда, че ловим парчетата

От рикошет, това е то рикошет.

Random works
: ??:??