Zodiac-Samokov
Name Емилия Борисова
Поезия - два водопада. Струи Самоковите завъртат. Коват бавно за наслада, с вълшебен здравец ви поръсват.
Selected works
11 results
  1820  15 
  1402 
  2777  20 
  1398 
  1447 
Random works
: ??:??