Zodiac-Samokov
Name Емилия Борисова
Поезия - два водопада. Струи Самоковите завъртат. Коват бавно за наслада, с вълшебен здравец ви поръсват.
Selected works
11 results
  1531  15 
  1117 
  2501  20 
  1145 
  1157 
Random works
: ??:??