May 17, 2024, 4:58 PM

Bring Me The Horizon - 1x1 ft. Nova Twins 

  Translations » Song, from English
180 1 0

The work is not suitable for people under 18 years of age.

4 мин reading

[Intro: Oli Sykes]
Put me outta my misery

[Verse 1: Oli Sykes]
Disconnected from the world again
And no, the sun don't shine in the place I've been
So why you keep acting like I don't exist?
Yeah, feel like I'm ready to die, but I can't commit

[Pre-Chorus: Oli Sykes]
So I ask myself, when will I learn?
I'd set myself on fire to feel the burn
I'm scared that I'm never gonna be repaired

[Chorus: Oli Sykes]
Put me outta my misery, my mind
Feels like an archenemy, can't look me in the eyes
I don't know what hurts the most, holding on or letting go
Reliving my memories and they're killing me one by one

[Verse 2: Amy Love]
Sabotaged myself again
Got a brain like a hurricane
Me and that bitch, no, we can't be friends
And I don't even care, no
Got me sinking to a dark place (Outta love)
Evil twin under the staircase (Oh, my God)
Think I'm looking at a long night
I'm alone, I'm alone, I'm alone, I'm alone 

 

[Pre-Chorus: Amy Love, Oli Sykes & Both]
Terrified (Terrified), I'm numb (But I'm numb)
Annihilation never looked so good, shut up
Hush your mouth, you talk too much

[Chorus: Oli Sykes]
Put me outta my misery, my mind
Feels like an archenemy, can't look me in the eyes
I don't know what hurts the most, holding on or letting go
Reliving my memories and they're killing me one by one

[Bridge: Oli Sykes]
And I'm staring into the void again, no one knows what a mess I'm in
The voices in my head say I'm just being paranoid
But it's bad for my health, how much I hate myself
I suffocate, the weight, it pulls me underneath

[Chorus: Oli Sykes]
Put me outta my misery, my mind
Feels like an archenemy, can't look me in the eyes
I don't know what hurts the most, holding on or letting go
Reliving my memories and they're killing me one by one

[Outro: Oli Sykes]
Yeah, it's killing me one by one
And they're killing me one by one

 

 

Превод:

 

[Intro: Oli Sykes]
Избави ме от страданията ми...

[Verse 1: Oli Sykes]
Откъснат от света отново... 
И не, слънцето не грее на местата, на които съм бил...
Така че, защо проължаваш да се държиш сякаш не съществувам?
Да, чувствам се сякаш съм готов да умра, но не мога да го извърша...

[Pre-Chorus: Oli Sykes]
Така че питам себе си, кога ще се науча?
Бих подпалил себе си, за да усетя горенето...
Уплашен съм, че никога няма да мога да бъда поправен...

[Chorus: Oli Sykes]
Избави ме от страданията ми, умът ми...
Чувствам го като смъртен враг, не мога да се погледна в очите... 
Не знам кое боли повече... да се държа, или да се пусна...
Преживявам отново спомените си и те ме убиват един по един... 

[Verse 2: Amy Love]
Саботирах себе си отново... 
Умът ми е като ураган... 
Аз и тази кучка, не, не можем да бъдем приятели... 
И дори не ми пука, не... 
Накара ме да потъна на тъмно място (Без любов)...
Зъл близнак под стълбището (О, Боже мой)...
Мисля, че ми предстои дълга нощ... 
Сама съм, сама съм, сама съм, сама съм... 

 

[Pre-Chorus: Amy Love, Oli Sykes & Both]
Ужасен (Ужасен), аз съм безчувствен з съм безчувствен)...
Унищожението никога не е изглеждало толкова добре, млъквай.
Затвори си устата, говориш твърде много.

[Chorus: Oli Sykes]
Избави ме от страданията ми, умът ми...
Чувствам го като смъртен враг, не мога да се погледна в очите... 
Не знам кое боли повече... да се държа, или да се пусна...
Преживявам отново спомените си и те ме убиват един по един...

[Bridge: Oli Sykes] 
И аз се взирам в празнотата отново, никой не знае в каква бъркотия съм отвътре...
Гласовете в главата ми казват, че съм просто параноичен...
Но е лошо за здавето ми, колко много мразя себе си...
Задушавам се, тежестта... тя ме дърпа надолу... 

[Chorus: Oli Sykes]
Избави ме от страданията ми, умът ми...
Чувствам го като смъртен враг, не мога да се погледна в очите... 
Не знам кое боли повече... да се държа, или да се пусна...

Преживявам отново спомените си и те ме убиват един по един...


[Outro: Oli Sykes]
Да, убиват ме един по един...

И те ме убиват един по един...

 

© Гергана Георгиева All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??