Feb 16, 2022, 10:26 AM

Dream Theater - Най-хубавите времена 

  Translations » Song, from English
1064 1 1
6 мин reading

Dream Theater - The Best Of Times

Най-хубавите времена

Спомням си за отминалите дни

Как отлетяха толкова бързо

Четиридесет и една години заедно бяхме

Мислех, че вечно ще продължат

Летните дни и мечтите за западния бряг

Иска ми се никога да не бяха свършвали

Младо момче и неговият баща

Идол и най-добър приятел

 

Винаги ще помня

Това бяха най-хубавите времена

Цял живот заедно

Никога няма да го забравя

 

Сутрешните предавания по радиото

Случката с изчезналото куче

Лежахме на възглавниците в старата 812

Гледахме „Харолд и Мод“

Магазините за плочи, игрищата за стикбол

У дома... далече от дома

А когато не бяхме заедно,

С часове на телефона стояхме

 

Винаги ще си спомням

Това бяха най-хубавите времена

Ще ги ценя вечно

Най-хубавите времена

 

Но тогава дойде обаждането

Животът ни се промени завинаги

„Можете да се молите за промяна,

Но се подгответе за края...“

 

Мимолетните ветрове на времето

Прелитат всеки ден

Всички неща, дето трябваше да направя

Но времето просто се изплъзна

Каза ми: „Запомни, живей за мига!“

Животът минава неусетно, но с куп неизречени мисли

 

Това бяха най-добрите времена

Ще ми липсват тези дни

Твоят дух осветяваше живота ми всеки ден!

 

Благодаря ти за вдъхновението

Благодаря ти и за усмивките

За цялата безусловна любов,

която ме отнасяше надалеч

Отнасяше ме далеч

Но най-вече ти благодаря за живота ми!

 

Това бяха най-хубавите времена

Ще ми липсват тези дни

Твоят дух осветяваше живота ми всеки ден!

 

Сърцето ми се къса

Но ще се оправя

Твоят дух води живота ми всеки ден!

 

Оригинален текст на английски:

Remember days of yesterday
How it flew so fast
The two score and a year we had
I thought it would always last
Those summer days and west coast dreams
I wished would never end
A young boy and his father
Idol and best friend

I'll always remember
Those were the best of times
A lifetime together
I'll never forget

The morning shows on the radio
The case of the missing dog
Lying on the pillows at the old 812
Watching Harold and Maude
The record shops, the stickball fields
My home away from home
And when we weren't together
The hours on the phone

I'll always remember
Those were the best of times
I'll cherish them forever
The best of times

But then came the call
Our lives changed forever more
"You can pray for a change
But prepare for the end..."

The fleeting winds of time
Flying through each day
All the things I should've done
But time just slipped away
Remember: "Seize the Day"!
Life goes by in the blink of an eye
With so much left to say

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit lit my life each day!

Thank you for the inspiration
Thank you for the smiles
All the unconditional love
That carried me for miles
It carried me for miles
But most of all thank you for my life!

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit lit my life each day!

My heart is bleeding bad
But I'll be okay
Your spirit guides my life each day!

 

Относно текста:

Петата песен от десетия студиен албум на Dream Theater, "Black Clouds & Silver Linings". Текстът на песента, написан от тогавашния барабанист Майк Портной, се фокусира върху отношенията му с баща му, покойния Хауърд Портной, който умира от рак по време на създаването на песента. В бележките към албума може да се открие възпоменание към бащата на Портной. Тази песен никога не е изпълнявана на живо, тъй като е твърде емоционална за него.

 

Линк към песента: https://www.youtube.com/watch?v=xVSM2CB4MLU

 

© Бисер Попов All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Наистина емоционална песен. Може да натъжи всеки, който е загубил баща. Хубав превод.
Random works
: ??:??