May 14, 2022, 10:54 PM

Dream Theater - Sleeping Giant 

  Translations » Song, from English
732 0 0
5 мин reading

Дрийм Тиътър - Спящ великан

 

Някои ще се влияят от конфликти...

Други ще се борят за доброто...

Някои ще разчитат на тъмнината...

Някои пък на светлината...

Някои се извисяват със състрадание...

Жадуващи за знание и мир...

Някои се мотивират чрез агресия...

И егоистично обслужват собствените си нужди...

 

Сенките изчезват през нощта...

Погребани от страх...

Прогонени под земята...

Скрита е вътрешната ярост...

Като тиктакаща бомба...

която не издава звук...

 

Хората ще обсебва...

Със страдание и смърт...

поставяйки под въпрос собствените им желания...

Това болезнено увлечение ни обладава

от жестоката ни и разрушителна същност...

 

Когато оставим бронята си...

Парчета от нашата любов

се изплъзват през пукнатините на омразата...

Но бушуващата буря под нас

никога няма да изчезне...

Ако не бъде преодоляна...

 

Сенките изчезват през нощта...

Погребани от страх...

Прогонени под земята...

Скрита е вътрешната ярост...

Като тиктакаща бомба,

която не издава звук...

 

Сенките изчезват през нощта...

Безобидни като гълъб...

Хитри като змия...

Скрита е вътрешната ярост...

Като спящ великан,

който не смеем да събудим...

 

Стоим под затъмнението...

Дали сме защитени и закриляни,

или се къпем в неговото сияние?

Нашите желания и амбиции...

И нуждата ни да вярваме, че в този свят има добро...

Се преплитат в обща нишка...

 

 

Оригинален текст на английски:

 

Some will be driven by conflict
Others will fight the good fight
Some will rely on the darkness
Some will rely on the light

Some elevate with compassion
Yearning for knowledge and peace
Some motivate through aggression
And selfishly serve their own needs

Shadows disappear at night
Buried out of fear
Driven underground

Hidden lies the rage inside
Like a ticking bomb
That doesn't make a sound

People will obsess
With suffering and death
Questioning their own desires

This morbid fascination
Renders us possessed
By our violent and destructive side

When we lay our armor down
Fragments of our love
Slip through the cracks of hate

But the raging storm below
Will never go away
If it is not embraced

Shadows disappear at night
Buried out of fear
Driven underground

Hidden lies the rage inside
Like a ticking bomb
That doesn't make a sound

Shadows disappear at night
Harmless as a dove
Clever like a snake

Hidden lies the rage inside
Like a sleeping giant
One we dare not wake

Standing under the eclipse
Are we sheltered and concealed
Or bathing in its glow?

Our desires and ambitions
And our need to believe
There is good in this world
Spin the common thread

 

Линк към песента: https://www.youtube.com/watch?v=l6PfvxF2I9c

 

© Бисер Попов All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??