Jan 27, 2022, 12:14 PM

Dream Theater - Теория за прозрението 

  Translations » Song, from English
852 0 1
8 мин reading

Dream Theater - Illumination Theory

Теория за прозрението

[II. Живей, умри, унищожи]

Замисли се над проблема

Погледни дълбоко в себе си

Дай истинска изповед

За какво си готов да живееш

 

Замисли се върху проблема

Отвори очите си

Огледай собственото си отражение

За какво си готов да умреш?

 

Когато си с гръб към стената

И времето е несигурно

Замисли се

Не стой настрана

Когато човешкият род е застрашен

В името на какво си готов да унищожаваш?

 

Стремим се да разберем

Плачем с глава в ръце

 

Мостовете, които градим, за да се свържем

Разстоянието, което ни кара да забравяме

Омраза, която ни разделя, любов, която ни напомня

За нашата обща човечност

 

Надеждата може да бъде мимолетна сянка

Предпочитам да умра, вярвайки

Да уловим всичко в последния израз на вяра

 

Стремим се да разберем

Плачем с глава в ръце

 

История, която трябва да бъде разказана

Отговор, който моли да бъде намерен

Красотата, която искаме да видим

Никога не е твърде далеч

 

[IV. В търсене на истината]

Майките за децата си

Мъжете за съпругите си

Мъченици за царството

Борещи се за живота си

 

Войник за страната си

Наркоман заради дрогата

Учители за учениците си

Отмъщение за престъпление

 

Бунтовници за свободата си

Тиранин заради възхвалата

Страхливци за спасението

Парите, любовта и славата

 

Благородни и смели

Полагаме живота си за каузата

Смъртта над срама

Благодатта пред славата

 

[V. Отдаденост, доверие и страст]

За да почувстваш наистина радостта от живота,

трябва да изстрадаш болката

Когато се предадеш на светлината,

можеш да посрещнеш и най-мрачните дни

 

Ако отвориш очите си

и се довериш на любовта

В студените и безкрайни нощи

никога няма да си сам

 

Страстта свети в сърцето ти

като ярко горяща пещ

Докато не се пребориш с тъмнината,

никога няма да разбереш, че си жив

 

Оригинален текст на английски

[II. Live, Die, Kill]
Consider this question
Look deep inside
Deliver a true confession
What are you willing to live for?

Consider this question
Open your eyes
Examine your own reflection
What are you willing to die for?

When your backs' against the wall
And the times uncertain
Consider this question
No standing by
When flesh and blood are threatened
What are you willing to kill for?

We seek to understand
We cry with head in hand

The bridges we build to connect
The distance that makes us forget
Hate dividing us, love reminding us
Of our shared humanity

Hope can be a shadow fleeting
I would rather die believing
Capture it all in a final act of faith!

We seek to understand
We cry with head in hand

A story that needs to be told
An answer that begs to found
The beauty we wish to behold
Is never too far away

[IV. The Pursuit Of Truth]
Mothers for their children
Husbands for their wives
Martyrs for the kingdom
Fighting for your life

A soldier for his country
A junkie for the high
Teachers for their students
Vengeance for a crime

Rebels for their freedom
A tyrant for the praise
Cowards for salvation
Money, love, and fame

Noble and brave
Lay down our lives for the cause
Death over shame
Grace before glory

[V. Surrender, Trust & Passion]
To really feel the joy in life
You must suffer through the pain
When you surrender to the light
You can face the darkest days

If you open up your eyes
And you put your trust in love
On those cold and endless nights
You will never be alone

Passion glows within your heart
Like a furnace burning bright
Until you struggle through the dark
You'll never know that you're alive

Never know
Never know
You'll never know
Never know
Never know
Never know

 

Относно текста:

В първата част (втора за самата песен) основен мотив е болката от това да си жив и дали/защо си струва да си жив.

За междинната инструментална (трета) част, която е донякъде препратка към Чайковски, олицетворява онези моменти, в които всичко е тъжно, но ти се струва, че всичко ще бъде наред. След мрачността на "Живей, умри, унищожи" това е приятно емоционално подсилване и те подготвя за останалата част от песента.

"В търсене на истината" е лирически най-сполучливата част.  Идеята е, че представите ни за слуга и господар са обърнати. Учениците не слушат учителите, а учителите учат учениците. Хората не търсят отмъщение, за да поправят грешките си, търсенето на отмъщение е игра в ръцете на престъпника. Когато стигаме до строфата "страхливци за спасението, парите, любовта и славата", се променя парадигмата за всякаква реалност.

 

Линк към песента: https://www.youtube.com/watch?v=H7yZZWjGaBI

 

© Бисер Попов All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • По едно време бях луда по тях и слушах всичко. Много артистични, удоволствие е да чета коментарите и превода.
    ☕️
Random works
: ??:??