Mar 13, 2024, 10:22 AM

IllWill 

  Translations » Song, from English
85 1 1
1 мин reading

 

"Illwill"
Lake Of  Tears

 

Poison in my blood, running through my veins
Panic disorder, growing, just the perfect day

Fever in my mind, my vision's getting dim
A purple tone is spreading on my pale skin

A cold place, such a cold place

Time is standing still but life is fading fast
Am I still here dreaming or am I dead at last

A cold place, such a cold place

Can't wake, I hang for my mistakes
Cold fact, my life will always be black
Dead race, a bitter place, cold
Black, fucked!

 

 

"Слаба воля"

Езеро от сълзи

 

Отровата в кръвта се движи по вените ми,

паническото разстройство, расте, просто прекрасен ден.

Умът ми е болен, зрението се замъглява, 

лилав тон се разлива по бледата ми кожа. 

 

Студено място, толкова студено място.

 

Времето е спряло, но животът бързо избледнява.

Oще ли съм тук мечтаейки или най-накрая съм мъртъв?

 

Студено място, толкова студено място.

 

Не мога се събудя, вися за грешките си,

студена истина, животът ми винаги ще бъде черен,

мъртво състезание, горчиво място, студено,

Черно, прецакано!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HIokBkHZQiw

 

© All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??