May 13, 2024, 8:28 AM

Jesus Hrist Superstar - Gethsemane 

  Translations » Song, from English
214 7 10
6 мин reading

Ария на Исус Христос в Гетсиманската градина -

из рок операта " Исус Христос Суперзвезда "

 

 

Сàмо искам Аз да кажа:

Ако може тази чаша

от мен да вземеш, че не искам

да вкуся нейната отрова.

 

Почувствай го,

изгаря ме...

Промяна имам - тъй уверен

не съм като в началото.

Тогава бях Аз вдъхновен.

Сега съм в жал и уморен.

 

Ти чуй,

със сигурност надминах

очакванията. Опитах

в години три, а сякаш бяха

години тридесет. Далù

ще можеш да поискаш още

това от всеки друг човек?

 

Но ако Аз умра, Ти гледай

легендата да оживее.

Сбъдни от Мен каквото трябва.

 

И дай -

да ме намразят, удрят,

нараняват, приковават

към дървото тяхно!

 

      Да зная искам Аз,

      да зная искам, Боже мой!

      Да зная искам Аз,

      да зная искам, Боже мой!

      Да видя искам Аз,

      да видя искам, Боже мой!

      Да видя искам Аз,

      да видя искам, Боже мой,

      защо е нужно да умра?

 

Ще бъда ли по-знаменит,

откакто някога съм бил?

Което казах и направих,

ще бъде ли вовек значимо?

 

      Да зная трябва,

      да зная трябва, Господи!

      Да зная трябва,

      да зная трябва, Господи!

      Да видя трябва,

      да видя трябва, Господи!

      Да видя трябва, Господи!

 

Ако умра,

какъв ще бъде моят дар?

Ако умра,

какъв ще бъде моят дар?

 

      Да зная трябва,

      да зная трябва, Господи!

      Да зная трябва,

      да зная трябва, Господи,

      защо е нужно да умра,

      защо е нужно да умра?

 

Ти можеш ли да ми покажеш,

че напразно не загивам?

Покажи ми само малко

от могъщият Ти разум!

Покажи ми смисъла,

за който искаш да умра!

Далечен в жар - къде и как? -

но няма жаркост и защо?

 

Добре,

Аз ще умра! Ти гледай!

Наблюдавай как умирам!

Тогава бях Аз вдъхновен.

Сега съм в жал и уморен.

 

След всичкото, опитах Аз

в години три, а сякаш бяха

години те деветдесет.

Защо боя се да завърша 

това, което съм започнал?

Това, което Ти започна,

не беше мое начинание,

но с воля, Боже, ти тежиш,

и всяка промисъл държиш!

 

От чашата Ти ще изпия

отровата! Ти прикови ме

към твоят кръст и пречупи ме,

кърви ме, бий ме и убий ме!

Сега вземи ме! Аз преди

решение да променя!

 

 

JESUS:

 

I only want to say

If there is a way.

Take this cup away from me

For I don't  to taste its poison.

Feel it burn me,

I have changed.

I'm not as sure, as when we started

Then, I was inspired.

Now, I'm sad and tired.

Listen, surely I've exseeded expectations,

Tried for three yers, seems like thirty.

Could you ask as much from any other man?

But if I day,

See the saga trough and do the things of me,

Let them hate me, hit me, nail me to their tree:

I'd want to know, I'd want to know, My God,

I'd want to know, I'd want to know, My God,

Want to see, I'd want to see, My God,

Want to see, I'd want to see, My God

Why should die.

Would I be more noticed than I ever was before?

Would the things I've said and done matter any more?

I'd have to know, I'd ave to know, my Lord,

Have to know, I'd have to know, my Lord,

Have to see, I'd have to see, my Lord,

Have to see, I'd have to see, my Lord,

If I die what will be my reward?

If I die what will be my reward?

Have to know, I'd have to know, my Lord,

I'd have to know, I'd have to know, my Lord,

Why  should  I die? Oh why should I die?

Can you show me now that I would

Not be killed vain?

Show me just a litle of your omnipresent brain,

Show me there's a reason for your wanting me to die.

You're far to keen and where and how,

But not so hot on why?

Alright, I'll die.

Just watch me die.

See how I die:

Then I was inspired.

Now, I'm sad and tired.

After all, I've tried for three years,

Seems like ninety.

Why then am I scared to finish what I started,

what you started - I didn't  start it.

God, thy will is hard,

But you hold every card.

I will drink your cup of poison.

Nail me to your cross and break me,

Bleed me, beat me,

Kill me.

Take me, now.

Before I change my mind:

 

 

Автори на рок операта " Исус Христос Суперзвезда "  са Тим Райс и Андрю Лойд Уебър. За първи път арията е изпята от Иън Гилън ( Дийп Пърпъл ) в записаната и издадена плоча през 1970 година.

 

© Асенчо Грудев All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??