Jan 23, 2024, 10:28 AM

Rainbow - Gates of Babylon 

  Translations » Song, from English
346 1 1
4 мин reading

Рейнбоу - Портите на Вавилон

 

Погледни отвъд морето.

Мога да те заведа

аз, където и да е.

Сподели с мен визуално

гонката със вятъра.

 

Приближи към мен, по- близо.

Мога да превъплътя

теб във всеки. Мисля аз,

че готов си, за да видиш

портите на Вавилон.

 

Силата, която беше,

се издига, за да хване

теб в капана си, отвътре.

Джин килимчето летящо

язди, може би и друг е,

над града с небесен грях.

С дявола преспивай, после

трябва ти да си платиш.

С дявола преспивай, дявол

надалеч отвежда. О...

портите на Вавилон.

 

Виждаш ти, но ти си сляп.

Слънцето обърна някой,

но в ума да видиш можеш

портите на Вавилон.

 

На керван безкрай се возиш,

вързан и продаден роб.

Танцът саблен преотмахва

всичките воали. Даваш

и добра да е печалба.

С дявола преспивай, после

трябва ти да си платиш.

С дявола преспивай, дявол

надалече те отвежда.

 

Погледни отвъд морето.

Мога да те заведа

аз, където и да е.

Сподели с мен визуално

гонката със вятъра.

 

Приближи към мен, по- близо.

Мога да превъплътя

теб във всеки. Мисля аз,

че готов си, за да видиш

портите на Вавилон.

 

Силата, която беше,

се издига, за да хване

теб в капана си, отвътре.

Джин килимчето летящо

язди, може би и друг е,

над града с небесен грях.

С дявола преспивай, после

трябва ти да си платиш.

С дявола преспивай, дявол

надалеч отвежда... Черни

портите на Вавилон.

 

Аз съм дяволът и ключа

аз държа от портите

на адът сладък - Вавилон.

 

 

GATES OF BABYLON

 

Look away the sea

I can take you anywhere

Spend a vision with me

A chase with the wind

 

Move closer to me

I can make you anyone

I think you're ready to see

The geates of Babylon

 

The power of that  has been before

Rises to trap you within

A magic carpet ride genie maybe more

A sity of heavenly sin

Sleep with the devil and then you must pay

Sleep with the devil and the devil 

Will take you away

Oh gates of Babylon

 

You can see but you're blind

Someone turnet the sun around

But you can see in your mind

The gates of Babylon

 

You' re riding the endless caravan

Bonded and sold as a slave

A sabre dance removing all the veils

Getting as good as you gave

Sleep with the devil and then you must pay

Sleep with the devil and the devil 

Will take you away

 

Look away from the see

I can take you anywhere

Spend a vision with me

A chase with wind

 

Move closer to me

I can make you anyone

I think you're redy to see

The gates of Babylon

 

The power of what has been before

Rises to trap you within

A magic carpet  ride a genie maybe more

A sity of heavenly sin

Sleep with the devil and then you must pay

Sleep with the devil and the devil 

Will take you away

Black gates of Baabylon

 

The devil is me

And I'm holding the key

To the gates of sweet hell Babylon

 

 

Автори на песента: Richie Blackmore и Ronnie James Dio

 

© Асенчо Грудев All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Тия двамата са голям тандем, бяха. Аз първо се сетих за “child of Babylon” на Дейвид Ковърдейл, но тя е друга бира: синкопирана и с много пъшкане. 😊👍
Random works
: ??:??