Mar 28, 2024, 9:43 AM

Manowar - Heart of Steel 

  Translations » Song, from English
267 0 0
3 мин reading

Меноуър - Стоманено сърце

 

На хиляда мили огън запали,

пътя дълъг към дома да освети.

Аз върху комета яздя,

диря дълга да оставя

 

Тежи ми като камък да мълча,

да се боря аз срещу света.

Толкова със шепи да заграбя,

колкото ми позволява.

 

На моменти ме тъга застига,

и сърцето в мен унива.

Срещу вятъра да ходя съм роден,

да чуя името си съм роден.

Където и да ида и застана,

самотата в мен остава

 

Въстани и се бори!

Сърцето си последвай ти!

Осмели се да опиташ пак!

От смъртта да нямаш страх!

 

Въстани и се бори!

Чувствата си сподели!

Роден си със сърце!

Стоманено сърце!

 

Моста там зад тебе изгори,

тръгни си, но не бягай ти.

Недей отстъпва на врага,

един е пътят към дома

 

Тези дето ни се смеят,

със тълпата искат да се слеят.

Взаимно режат своите гърла,

ще паднат те като снега.

 

Ще видят как вървим към висините.

Огън ще блести ни във очите.

Глави през нази ще склонят.

Сърцата им ще се сломят.

 

Ние ще се смееме на тях,

ще коленичат те пред нас.

Те ще разберат тогава,

че сърцата ни са от стомана.

Твърде силни за да ги строшиш,

твърде буйни да ги удържиш.

 

Въстани и се бори!

Сърцето си последвай ти!

Осмели се да опиташ пак!

От смъртта да нямаш страх!

 

Въстани и се бори!

Чувствата си сподели!

Роден си със сърце!

Стоманено сърце!

Роден си със сърце!

Стоманено сърце!

 

Heart of Steel

 

Build a fire a thousand miles away.
To light my long way home.
I ride a comet, my trail is long to stay.
Silence is a heavy stone.

 

I fight the world and take all they can give.
There are times my heart hangs low.
Born to walk against the wind, born to hear my name.
No matter where I stand, I'm alone.

 

Stand and fight, live by your heart!
Always one more try, I'm not afraid to die!
Stand and fight, say what you feel!
Born with a heart of steel!

 

Burn the bridge behind you, leave no retreat.
There's only one way home.
Those who laugh and crowd the path, and cut each other's throats.
Will fall like melting snow.

 

They'll watch us rise with fire in our eyes.
They'll bow their heads, their hearts will hang low.
Then we'll laugh and they will kneel.
And know this heart of steel.
Was too hard to break, too hard to hold.

 

Stand and fight, live by your heart!
Always one more try, I'm not afraid to die!
Stand and fight, say what you feel!
Born with a heart of steel!

Born with a heart of steel!

 

© Свето Слав All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??