Aug 8, 2019, 6:03 PM

SYML - Where's My Love 

179 2 1
6 мин за четене

© Марина All rights reserved.

Свързани произведения

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • tictac (Синьо цвете)
    Всеки я търси в определен период от живота си.
    Но Тя обикновено идва сама, когато най-малко я очакваме.
    Благодаря за песничката!

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.