Feb 25, 2022, 1:17 PM

Asia - The Day Before The War 

  Translations » Song, from English
1155 3 5
2 мин reading

ЕЙША - ДЕНЯТ ПРЕДИ ВОЙНАТА

 

 

Album: Arena/ Албум: Арена

Year: 1996/ Година: 1996

 

Geoff Downes - keyboards, producer/ Джеф Даунс - клавишни, продуцент;

John Payne - vocals, acoustic guitar, bass/ Джон Пейн - вокали, акустична китара, бас;

Aziz Ibrahim - lead guitar/ Азиз Ибрахим - водеща китара;

Michael Sturgis - drums/ Майкъл Стърджис - барабани 

 

===============

 

Text:  

 

Standing on the border,

Waiting on the line.

Silence is a stranger,

In these troubled times.

I recall a better place,

Where I controlled my mind.

We had no fears at all

The day before the war.

Hands across the water,

The sun is in the east.

Who will feed the famine

After lions feast?

In the name of Jesus,

In the name of god,

You took it all in vain

The day before the war.

Standing on the border,

Waiting on the line.

Feet in bloody water,

Deafened by the crime.

I recall the beauty,

Young will never see.

We had no fears at all

The day before the war.

Hearts across the water,

The sun is in the east.

Ships arrived this morning,

From the burning sea.

Take away the glory,

Take away the pain.

You were a friend of mine

The day before the war.

 

================

 

Превод:

 

На границата сме строени,

И бдим на своя пост.

Тишината бива странник

В тези смутни времена.

Спомням си за място по-добро,

В което сдържах своите мисли.

Живеехме съвсем без страхове

В деня преди войната.

 

Протягаме ръце отвъд вода,

На изток слънцето изгрява.

Кой ще утоли глада

След пестника на господаря?

В името Христово,

В името на Бога,

Напразно трупа всичко ти

В деня преди войната. 

 

На границата сме строени,

И бдим на своя пост.

Нозете газят в кървава вода,

Ушите глъхнат от вина.

Спомням си за тази прелест,

а младите не ще я видят –

Живеехме съвсем без страхове

В деня преди войната.

 

Оставяме сърца отвъд вода,

На изток слънцето изгрява.

Кораби доплават в утринта,

Доплават от горящото море.

И захвърлете тази слава,

И захвърлете тази скръб.

Приятели задружни ние бяхме –

В деня преди войната. 

 

==================

 

Пророческа песен: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_AzJS_I6Wk

 

© Дон Бъч-Странски All rights reserved.

Свързани произведения
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??